Industri

Produktionsledare

Heltid

Om jobbet
Som produktionsledare har du personalansvar för ca 30–40 medarbetare i ditt skift samt två till fyra teamleders till din hjälp. Du företräder företaget och har ansvar för leverans, produktivitet, personal och arbetsmiljö på dina avdelningar och skift.

I rollen som produktionsledare rapporterar till produktionschefen. Totalt är Ni fem produktionsledare för våra olika skift och avdelningar du kommer ha ett tätt och nära samarbete med. Tjänsten som produktionsledare är skiftgående.

Tjänsten innebär även att genomföra daglig styrning i ditt skift och delta i daglig styrning på fabriksnivå samt att sätta in åtgärder vid avvikelser från plan. I din roll som produktionsledare ingår säkerställa att alla följer våra rutiner och arbetssätt. Att genomföra riskanalyser, ta fram och följa upp handlingsplaner och genomföra skyddsronder är andra delar av arbetet. Du har kontinuerlig dialog med medarbetarna och genomför medarbetarsamtal, hälsosamtal, rehabiliteringsutredningar och lönesamtal. I din roll ingår även att ta ställning till personalbehov, rekrytera samt vid behov även avsluta anställningar.

Du behöver ha ett brinnande intresse för att utveckla dina medarbetare för att vi ska kunna utveckla vårt arbete med ständiga förbättringar, utveckla vårt arbetssätt och våra processer enligt LEAN verktygen. Leda förbättringsgrupper och arbeta för att effektivisera arbetsgruppernas metoder ingår också i ditt arbete. Att bredda kompetensen hos fler medarbetare för att skapa en ökad flexibilitet är viktigt.

Din profil
För att lyckas i rollen behöver du ha ett starkt engagemang och resultatfokus. Vi sätter stort värde på kommunikation, relationsbyggande egenskaper och förstår innebörden av att vara en ledare och bygga ett vinnande lag genom att locka fram det bästa hos dina medarbetare.

Kvalitet och flexibilitet är två viktiga ledord i fabriken, vilket du också behöver kunna stå för.

Mer information
Kontakta gärna Per Lundkvist, Produktionschef, tel. 0470-75 75 30 eller Ingrid Sandberg, HR-konsult , tel. 070-820 40 06 för mer information om tjänsten och rekryteringen.

Du är välkommen med Din ansökan på vår hemsida, senast den 23 maj 2021.
Ansök gärna så snart så möjligt då vi tillämpar löpande urval.